Category : ทิพยประกันภัย pantip

การหาข้อมูลในการทำประกันกับทิพยประกันภัย pantip

รถมีประกันนะทำไมต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกด้วยเนี่ย? เป็นคำถามที่ผู้ทำประกันภัยหรือผู้ที่ทำทิพยประกันภัย pantip บางท่านยังไม่เข้าใจว่าทำไมหนอ ในเมื่อเสียค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันแล้ว ทำไมยังต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกอีก ทำไมบริษัทประกันไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ล่ะ สารพัดคำถามที่มาพร้อมกับความไม่พอใจซะส่วนใหญ่ ลองมาทำความเข้าใจกันดู

ค่าเสียหายส่วนแรก คือ Excess และ Deductible ทั้งสองอย่างนี้จะทำให้ผู้เอาประกันเสียตังก็ต่อเมื่อเกิดเหตุความเสียหาย และผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นฝ่ายต้องรับผิดในเหตุการณ์นั้น

Excess คือ ค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย หากเป็นเหตุที่เกิดจากการชนหรือคว่ำ แบบที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ หรือไม่ได้เกิดจากการชนโดยตรงมีความเสียหายเพียงพื้นผิวของสีรถ ซึ่งการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

กรณีที่ต้องเสียตังชัวร์ๆ เช่น รถถูกขีดข่วน, หินกระเด็นใส่, เฉี่ยวกิ่งไม้, รถถูกละอองสี เป็นต้น

กรณีที่ไม่ต้องเสียตังแน่ๆ เช่น รถชนเสาไฟ, ชนประตู, ชนกำแพง, ชนต้นไม้, ชนฟุตบาท และ พลิกคว่ำ เป็นต้น

Deductible คือ ค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจจ่าย ด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้ตกลงไว้ในการทำประกันภัยทิพยประกันภัย pantip โดยจะระบุรายละเอียดไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่ผู้ทำประกันภัยจะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นรถสาธารณะ รถยนต์ให้เช่า หรือ รถยนต์ที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อดีของการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกแบบนี้ จะทำให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยได้น้อยลงมากทีเดียว แต่ถ้ามีความเสียหายถึงจะโดนเรียกเก็บทุกครั้ง ก็เหมือนการชะลอการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ช้าลงนั้นเอง

การตั้งกฎการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนี้ ทางคปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ต้องการให้ผู้ทำประกันภัยไม่ประมาท เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ปลอดภัย ไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ทั้งนี้จะเสียตังมากน้อยเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีเป็นฝ่ายผิด ดังนี้

  1. 1,000 บาทแรก ของความเสียหายที่เกิดจากการชนหรือคว่ำ แบบที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้
  2. จ่ายตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  3. 6,000 บาทแรก ของความเสียหายของรถคันที่เอาประกัน ที่เกิดจากการชนหรือคว่ำ และ

2,000 บาทแรก ของความเสียหายของทรัพย์สินคู่กรณี ในกรณีที่ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ในขณะเกิดเหตุ ไม่ใช้ผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  1. 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

พอจะเข้าใจเรื่องการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกกันบ้างแล้วนะคะ อย่างไรก็ตามก่อนการทำประกันภัยกับทิพยประกันภัย pantip ต้องศึกษาข้อมูล และดูรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วนก่อนก็ดี